10/31/2012

Music Visions - koncert pro MeetFactory

„Koncert Music Visions představuje spojení zdánlivě vzdálených hudebních a výtvarných projevů, které se svou podstatou potkávají“, říká Adam Viktora, dirigent renomovaného souboru Ensemble Inégal, ketrý se jinak věnuje hlavně hudbě geniálního českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Na benefičním koncertě, který se uskuteční v úterý 6. listopadu, zazní v podání Ensemble Inégal skladby Antonia Vivaldiho, dochované unikátně v partiturách z pražských archivů, a také hudba soudobých estonských skladatelů Arvo Pärta a Veljo Tormise. David Koller zahraje na šamanský buben v Tormisově Proklínání železa, koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček bude sólistou na housle v Pärtově skladbě Fratres, vystoupí také sopranistka Gabriela Eibenová a estonský tenorista Mati Turi. Výtvarník a zakladatel MeetFactory David Černý je autorem scény a vizuálních efektů. „Koncert a počiny MeetFactory vůbec jsou pro lidi, kteří se dívají na život volněji a kladou větší požadavky na svou zábavu. Pokud přijdete, podpoříte nás, ovšem hlavně nahlédnete neopakovatelné tajemství kontrastu - spojení hvězd s povznášející hudbou v prostorách bývalé sklárny“, říká ředitelka MeetFactory Pavlína Bartoňová. "Posláním MeetFactory je podpora a rozvoj současného umění a jeho zpřístupnění veřejnosti. Abychom mohli i za současné situace dostát svému poslání, potřebujeme finanční podporu ze soukromé sféry. Váš příspěvek je pro MeetFactory velmi cenný. Získané finanční prostředky budou použity převážně na úhradu uměleckých honorářů, zajištění zahraničních umělců a na provoz našeho centra. Hodnota vašeho vstupného může být prokázána jako dar neziskové organizaci MeetFactory, o.p.s., a můžete si ji odečíst od základu daně (fyzické osoby), nebo použít jako odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů (právnické osoby)." Podrobnosti o kategoriích vstupného a programu večera najdete na webu MeetFactory.
by Ensemble Inégal

No comments:

Post a Comment