10/06/2016

ENiESA :: praGOLD Nov 10 / o16 >> Higher Castle {sk}ŇJÚS ".. . pracujúc na novom albume, ktorý bude modrý.. . Nahodených 7 pioseniek. Možno už niečo z nich započujete aj na našich jesenných koncertoch.. ."

No comments:

Post a Comment