2/20/2018

jAN ŽiŽKA ~~18°°

To zas teda bylo. Víc Luciferů než ČERTa~~18°°

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Prostor H2/o kavárna Zastav se Re:send:
~~ v.O2

čt 22. března ~poetry & words~~ 

Open Mic 

23. března ~alternative*dance~~ 

RADO + MCH3 featuring ? vw/ projections 
OMNiON featuring Tomas Reindl


so 24. března ~dance*funk*beat~~ 


ANiMAL CRACKERS / Sk 


COME iN, (za)stav se kdykoli, bus Černínova, č.p.61


One-man-self looping orchestra by Tomas Reindl


No comments:

Post a Comment