4/10/2011

For {not only} absent friends


LOVE, FRiENDSHiP ~ GEORGE SCHELiNGER songpack > download here
LiFE, PROSPERiTY ~ další můj balíček od Jirky Schelingera. Textové poselství ovšem jen pro ty, kdo rozumí česky ;-)

LOVE, MiLo <3


No comments:

Post a Comment