9/24/2011

amen~ti / sea / volcano / universe suna což kyž v solný sloup se změní
čas který zpět se ohlédne
ZE ZDROjE PRÝŠTí SVĚTLO DENNí 
LÁVA CO ŽiVOT V DíLO MĚNí
Z BALVANŮ SPíCíCH V POLEDNE


 °°~

No comments:

Post a Comment